100% khu dân cư ở thành phố Bắc Kạn tuyên truyền chuyển đổi số trong Ngày hội Đại đoàn kết

(backancity.gov.vn)-Thời điểm này, tại các thôn bản, tổ phố đang sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, bên cạnh các hoạt động lễ hội nhằm biểu dương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các địa phương còn lồng ghép tuyên truyền chuyển đổi số tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại thôn Khuổi Chang, xã Nông Thượng

Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, UB MTTQ thành phố đã có văn bản hưởng dẫn, chỉ đạo 100% các khu dân cư tổ chức phối hợp lồng ghép tuyên truyền về chuyển đổi số trong Ngày hội Đại đoàn kết. Tạo điều kiện để các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số chủ động phối hợp với các thôn, tổ, khu dân cư triển khai phổ biến, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người dân tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc như: Sử dụng ứng dụng VneID và an ninh thông tin; sử dụng Hồ sơ sức khỏe điện tử, tư vấn khám chữa bệnh từ xa trong cộng đồng; các ứng dụng thanh toán điện tử, cung cấp các dịch vụ viễn thông 3G/4G; hỗ trợ, hướng dẫn người dân tạo và sử dụng các tài khoản ngân hàng và thanh toán trực tuyến…Từ đó nhằm từng bước giúp người dân tiếp cận với công nghệ hiến đại, tiến tới mục tiêu xã hội hóa trong công tác chuyển đổi số.

Hoàng Thạc

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên