116 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được tập huấn thực hiện Tiểu dự án phát triển kinh tế – xã hội

(backancity.gov.vn)- Trong hai ngày (2- 3/7), thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn cung cấp thông tin cho 116 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 10 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Các học viên được các báo cáo viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an thành phố, Trung tâm Y tế thành phố, Phòng LĐ,TB&XH thành phố phổ biến kiến thức về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn năm 2024, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân vùng đồng bảo DTTS, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh; về chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện công tác giảm nghèo tại địa phương, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia các mô hình Dự án giảm nghèo tại địa phương.

Thông qua tập huấn, tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, các phong trào thi đua, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.

Đặng Tuyết