18 doanh nghiệp và 01 trường học tư thục được tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

Ngày 15/9, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc đang làm việc tại 18 doanh nghiệp và 01 trường học tư thục ngoài công lập trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, cán bộ làm công tác công đoàn của các doanh nghiệp được báo cáo viên Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh) truyền đạt những nội dung chính trong các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Đề án nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019 – 2023; hướng dẫn những nội dung cơ bản về kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Đây là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chương trình số 2494/CTr-TLĐ ngày 19/12/2018 về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 – 2023”; Đề án số 840/ĐA-TLĐ ngày 06/6/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong đối thoại, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả thỏa ước lao động tập thể tại cơ sở. Qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp./.

CTV Xuân Thùy – Liên đoàn lao động thành phố