21 hộ dân thành phố Bắc Kạn tham gia thực hiện dự án trồng quế dược liệu

Thành phố Bắc Kạn đang thực hiện dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm quế dược liệu thuộc chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Thượng.

Người dân Nông Thượng chăm sóc cây quế dược liệu

Tham gia thực hiện dự án có 21 hộ dân, với 48,5ha. Người dân sẽ được hỗ trợ về giống vật tư, hỗ trợ kinh phí đấu thầu hàng hóa. Mục tiêu của dự án là xây dựng được liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm cây quế thông qua các hợp đồng liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm giữa những người dân trồng quế và Hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế cho người dân, hướng tới hình thành vùng trồng quế hàng hóa có quy mô lớn, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến dược liệu, các nhà máy chế suất sản phẩm từ cây quế. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến hết năm 2027./.

Hoàng Thạc