60 đoàn viên thanh niên tham gia phát quang, vệ sinh tuyến đường nội tổ Tân Cư

Sáng ngày 3/10, hơn 60 đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên phường Xuất Hóa, Chi đoàn Dân – Chính –Đảng, Dân quân tự vệ khối trường học, Chi đoàn Quân sự thành phố Bắc Kạn cùng nhau phát quang toàn bộ cỏ dại hai bên đường, vệ sinh làm sạch 2,5km lòng, lề đường nội tổ Tân Cư.

Đây là nội dung thiết thực của lực lượng đoàn viên thanh niên, tạo sự gắn kết, tiếp tục triển khai hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện hiệu quả, góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp tại khu dân cư, nâng cao nhận thức của nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Một số hình ảnh của đoàn viên thanh niên:

 

Triệu Biển