70 cán bộ giáo viên trường THPT Bắc Kạn nhận sổ bảo hiểm

Tại đây, 70 cán bộ, giáo viên được nhận sổ bảo hiểm theo đúng quy định. Đây là đơn vị có số lượng người lao động tham gia bảo hiểm đông nhất. Để bàn giao đúng thời gian kế hoạch đề ra, cán bộ bảo hiểm xã hội thành phố đã tích cực phối hợp với  nhà trường để người lao động rà soát toàn bộ thời gian tham gia bảo hiểm, đúng, đủ theo quy định.

Hiện nay, toàn thành phố Bắc Kạn có hơn 4.700 người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Việc triển khai thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu. Phần lớn các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị có số lượng lao động ít, ở xa trung tâm Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp bàn giao sổ bảo hiểm cho chủ đơn vị sử dụng lao động tiến hành cấp phát cho người lao động. Đối với các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Kạn đã thực hiện bàn giao được 950 sổ, đạt khoảng 20%. Theo lộ trình thực hiện, đơn vị phấn đấu hết 31/12/2017 số lượng người được bàn giao sổ đạt 80% và hoàn thành 100% vào tháng 09/2018.