BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nhân quyền năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 498/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nhân quyền năm 2023

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn