Bắc Kạn: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 05 và 06/2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19