Bắc Kạn: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 05 và 06/2021 trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn tiến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong kỳ chi trả lương hưu tháng 05/2021, BHXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 05 và tháng 06/2021 cho gần 11.000 người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH
trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh minh họa)
Theo đó, tại Công văn số 256/BHXH-KHTC ngày 29/04/2021 của BHXH tỉnh Bắc Kạn đã nêu rõ, Bưu điện tỉnh có trách nhiệm phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng phương án chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 5, tháng 6 năm 2021 vào cùng kỳ chi trả tháng 5/2021; xây dựng phương án chi trả các tháng tiếp theo phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn cho người hưởng và nhân viên chi trả, tránh tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Thông báo cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả (nếu có). Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình chi trả theo quy định. Yêu cầu nhân viên chi trả và người hưởng thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn…
Đồng thời, để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phối hợp chi trả trong ngày 07 và ngày 08/05/2021. Cấp kinh phí cho Bưu điện tỉnh vào lần chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 05/2021 với tổng số tiền trên 90 tỷ đồng. Ngoài ra, sẽ thực hiện chi trả bổ sung đối với những người hưởng sau thời điểm lập danh sách chi trả tháng 05, 06/2021, phát sinh tháng 05 từ ngày 10/05/2021 và phát sinh tháng 06 từ ngày 10/06/2021.
BHXH tỉnh, BHXH các huyện phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương tổ chức tuyên truyền đến đối tượng hưởng; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả cho người hưởng, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Phối hợp với Bưu điện hướng dẫn người hưởng cài đặt, sử dụng ứng dụng BHXH số – VssID và vận động, khuyến khích người hưởng đăng ký hưởng lương hưu và chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM) theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 1437/UBND-VXNV ngày 17/3/2021 về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

                                                                                 Quế Anh

                                                                Nguồn:backan.baohiemxahoi.gov.vn