Bắc Kạn: Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh

Dự lễ kỷ niệm, có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư…

Các đồng chí: Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Văn Du – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn Lễ kỷ niệm. Diễn văn nêu rõ: Nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thể theo nguyện vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, ngày 06 tháng 11 năm 1996, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 10 đã phê chuẩn việc chia tách tỉnh Bắc Thái thành 2 tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên. Ngày 01 tháng 01 năm 1997, tỉnh Bắc Kạn chính thức được tái thành lập, đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu mới của Bắc Kạn trên con đường xây dựng và phát triển.Trong bối cảnh chung của đất nước, khi mới tái thành lập, tỉnh Bắc Kạn đứng trước rất nhiều khó khăn. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và sự chia sẻ của các địa phương trong cả nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, đồng sức, đồng lòng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương.

Sau 20 năm từ một tỉnh chậm phát triển, đến nay đã có sự đổi thay, chuyển mình vươn lên, đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 20 năm qua tăng 11,5%/ năm. Thu ngân sách tăng bình quân 19,8%/ năm; năm 2016, số thu tăng gấp 31 lần so với năm 1997. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 26,5 triệu đồng, tăng 21 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông – lâm nghiệp phát triển khá toàn diện, tăng cả quy mô, năng suất và hiệu quả với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,3%/ năm. Lương thực bình quân đầu người tăng hơn 2 lần.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và biểu dương những nỗ lực và thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Sau hơn 20 năm tái lập, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và nông thôn. Các lĩnh vực an sinh xã hội thường xuyên được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương được quan tâm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn duy trì ổn định…

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đồng thời chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy được các lợi thế so sánh, tạo ra những bứt phá mới để phát triển kinh tế – xã hội, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển với các tỉnh trong khu vực và trong cả nước; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2020. Phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá; khuyến khích, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp chế biến có lợi thế về nguyên liệu và thu hút nhiều lao động. Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản đi đôi với làm tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá, minh bạch, công khai các thủ tục hành chính; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp gắn với đổi mới chế độ công chức, công vụ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế…

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn./.