Ban ATGT thành phố Bắc Kạn trao tặng mũ bảo hiểm cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tại đây, 20 chiếc mũ bảo hiểm đã được trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 02 xã trên của thành phố Bắc Kạn. Đại diện Ban An toàn giao thông thành phố cũng đã tuyên truyền Luật ATGT và hướng dẫn người dân cách sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Việc trao tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền Luật an toàn giao thông nhằm giúp cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông và từng bước xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn các xã, phường của thành phố./.