Ban ATGT tỉnh kiểm tra công tác an toàn giao thông thành phố Bắc Kạn

Theo số liệu báo cáo của Ban ATGT thành phố, đến ngày 27/11/2019 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 06 người và 19 người bị thương, tăng 11 vụ tai nạn giao thông, tăng 3 người chết, tăng 8 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT được các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Trong 11 tháng, Công an thành phố tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho nhân dân, giáo viên, học sinh, bảo vệ dân phố… được 33 buổi với gần 10.000 lượt người tham gia. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được 930 buổi với 7.395 người tham gia. Phát hiện 1.946 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô 102 trường hợp, xe mô tô 1.812 trường hợp; xe máy điện 31 trường hợp; xử phạt đơn giản không lập biên bản 1.301 trường hợp, nộp ngân sách trên 810 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn còn nhiều khó khăn, tồn tại như: còn tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè, việc xử lý các trường hợp vi phạm chưa kiên quyết, triệt để; ý thức của một bộ phận dân cư về việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, ATGT còn kém…

Ban ATGT thông tỉnh  đề nghị, thành phố Bắc Kạn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến với các tầng lớp nhân dân; nhất là đối tượng học sinh, thanh niên. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT; các lực lượng chức năng tích cực tuần tra, kiểm soát, và xử lý vi phạm ATGT; phấn đấu hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông…