Ban ATGT tỉnh kiểm tra công tác an toàn giao thông thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 03 người và 10 người bị thương, tăng 3 vụ tai nạn giao thông, tăng 1 người chết, tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017. Từ đầu năm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông  trên địa bàn thành phố được quan tâm chỉ đạo từ thành phố đến cơ sở; công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Trong đó đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp  hành Luật ATGT đường bộ tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng thanh thiếu niên và học sinh. Công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 817 trường hợp phương tiện giao thông vi phạm,trong đó ô tô 46 trường hợp, xe mô tô 768 trường hợp; xe máy điện 03 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính hơn 862 trường hợp, phạt tiền trên 355 triệu đồng.

Ban ATGT thông tỉnh  đề nghị, thành phố Bắc Kạn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến với các tầng lớp nhân dân; nhất là đối tượng học sinh, thanh niên. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ATGT; các lực lượng chức năng tích cực tuần tra, kiểm soát, và xử lý vi phạm, giải toả hành lang đảm bảo đường thông, hè thoáng; tổ chức ký cam kết đảm bảo ATGT gắn với công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, trường học;  phấn đấu hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông…/.