Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 10/9, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn (Khóa VII) tổ chức Hội nghị lần thứ 2 (mở rộng) đánh giá kết quả  thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; thảo luận thông qua quy chế làm việc; triển khai kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn báo cáo tóm tắt kết thực hiện kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2020

 9 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình sản xuất, kinh doanh có xu hướng giảm; từ tháng 5 tình hình, sản xuất kinh doanh hoạt động trở lại ổn định. Tính đến 31/8/2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 1.826 tỷ đồng, bằng 57,07%NQ; ước thực hiện 9 tháng đạt 2.059,9 tỷ đồng, bằng 64,37%NQ. Thu ngân sách đến 31/8/2020 đạt 58,237 tỷ, bằng 38,5%NQ; dự ước 9 tháng đạt 89,628 tỷ đồng, bằng 59%NQ; chi ngân sách 206,990 tỷ đồng bằng 68% dự toán. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn tính đến ngày 31/8/2020 là 258,561 tỷ đồng, đạt 41%KH; dự ước giải ngân hết tháng 9 đạt 338,115 tỷ đồng, bằng 54,14%KH; hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2020 với tổng diện tích trồng rừng phân tán đạt 100ha, bằng 100%KH; trồng rừng sau khai thác 128,62 ha, bằng 106%KH. Làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng; đến nay không có vụ cháy rừng xảy ra. Các nhà trường tập trung rà soát, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tổng vệ sinh trường lớp, làm tốt công tác đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo kế hoạch. Tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Ngành Y tế duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân; đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Lĩnh vực văn hóa, thể dục đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân.  Công tác quốc phòng -an ninh được giữ vững.

Tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn, lãnh đạo UBND xã, phường đã thảo luận tới vấn đề liên quan đến công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng một số công trình đã ghi vốn năm 2020  như: quyết liệt làm tốt công tác phòng chống tái lấn chiếm đất lưu không, có phương án sắp xếp tổng thể  địa điểm kinh doanh các mặt hàng thương mại dịch vụ hợp lý tại các khu vực chợ trung tâm; nghiên cứu, bổ sung các điểm vệ sinh công cộng kết hợp tuyên truyền nhân dân và các hộ kinh doanh tuyến đường Thanh niên có ý thức bảo vệ môi trường; tiếp tục rà soát,  thống kê và linh hoạt trong việc áp dụng cơ chế, chính sách đền bù đất đai tại phường Xuất Hóa liên quan đến việc thi công một số điểm trên tuyến quốc lộ 3; …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường, Bí thư Thành ủy yêu cầu: Ban tổ chức Thành ủy hướng dẫn cụ thể về phiếu nhận xét cho chi bộ nơi cư trú; Tuyên truyền triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VII; bằng nhiều hình thức khác nhau Đảng bộ xã, phường triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII; Các phòng chuyên môn thuế, kiểm lâm phối hợp với UBND xã phường thực hiện tốt việc thu thuế trồng rừng; Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy; Nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ trong lĩnh vực phối hợp giải quyết công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo hoàn thành thời gian thi công một số công trình ghi vốn năm 2020. UBND xã phường quan tâm bố trí nguồn kinh phí  phù hợp và thực hiện rà soát công tác nhân sự, có phương án sắp xếp cán bộ của hội phụ nữ trước và sau đại hội; UBND xã, phường tham mưu phòng Nội vụ thành phố kiện toàn, tuyển dụng các vị trí công chức còn thiếu cấp cơ sở theo quy định. /.

 Triệu Biển