Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn họp mở rộng

Sáng ngày 24/6/2020, Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng đánh giá nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020; tổng kết Chương trình 06 về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020; công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 22

6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của hai dịch bệnh lớn Covid -19, dịch tả lợn Châu Phi, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên,  cấp ủy chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhân dân tiếp tục thực hiện song song các nhiệm vụ đạt những kết quả khả quan. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch ước đạt 1.363,9 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 1.978/4.093 tấn, bằng 48,33% KH cả năm. Thu ngân sách 6 tháng ước đạt 42 tỷ 797 triệu đồng/150 tỷ 500 triệu đồng bằng 28 % dự toán, bằng 45% so với cùng kỳ. Diện tích trồng rừng phân tán, trồng rừng sau khai thác đạt hơn 42% dự kiến thành phố sẽ hoàn thành trong tháng 6. Công tác Đảng được quan tâm thực hiện, đến nay 47/47 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành công tác Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo kế hoạch đề ra. Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh được giữ vững …

Tại hội nghị BCH lần thứ 22, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với nội dung báo cáo; trên tinh thần xây dựng, đóng góp, đại biểu cũng tham gia thảo luận, để xem xét, điều chỉnh phù hợp về chỉ tiêu trong dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ, trong đó liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế, công tác phát triển đảng viên…

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và xã phường quan tâm làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm trước và sau đại hội như: Sau khi có quyết định chuẩn y, các chi, đảng bộ khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ 2 thông qua quy chế làm việc, chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ xã, phường chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt và bố trí, sắp xếp số lượng cán bộ không tái cử nhiệm kỳ mới vị trí làm việc phù hợp; lập hồ sơ lưu trữ về đại hội đảng theo quy định; tham mưu cho Thường trực xây dựng kế hoạch chương trình nội dung tập huấn về công tác Đảng, kiểm tra, giám sát; các cơ quan chuyên môn thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sau dịch bệnh Covid -19 đảm bảo đúng, đủ, chính xác; Các, phòng, ban tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án năm 2020, đặc biệt các dự án liên quan đến nguồn vốn WB; làm tốt công tác tuyên truyền cho đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Triệu Biển