Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã đánh giá công tác năm 2014 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Tại hội nghị đồng chí Bùi Cao Đại Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã thông qua một số công việc mà BCH Hội đã thực hiện được sau khi Hội được thành lập như: Báo cáo kết quả sau Đại hội, hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh công nhận Điều lệ Hội, đề nghị Hội Nạn nhân da cam tỉnh công nhận BCH, BTV, UBKT khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019, Cũng tại hội nghị các đồng chí trong BCH cùng nghe và có ý kiến cho dự thảo quy chế hoạt động của Hội; ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội như: Công tác phát triển hội viên…Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình Nạn nhân da cam trên địa bàn thị xã; Phối hợp với một số tổ chức Hội, phòng, ban tham gia công tác vận xây dựng quỹ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin thị xã Bắc Kạn, phân bổ đại biểu cho các xã, phường để thành lập đoàn đại biểu Hội da cam thị xã tham dự Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Bắc Kạn; Giao cho phường Sông Cầu tiến hành chuẩn bị cho việc thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin điểm cấp xã, phường trong năm 2015.

Kết thúc hội nghị đồng chí Bùi Cao Đại có ý kiến với nội dung tại hội nghị đề nghị các đồng chí trong BCH thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ nhằm đạt kết quả cao nhất cho trong năm 2015.