Ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ban chỉ đạo 138 thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ công tác năm về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc; huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, từng bước nâng cao nhận thức của quần chúng với công tác này.Cấp ủy chính quyền và các đoàn thể, tổ chức xã hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng về hình thức. Trong năm 2018, đã triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Đánh mạnh, đánh trúng và các điểm phức tạp, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao. Thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm như: Tội phạm ma túy ở quán karaoke, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, phòng ngừa, giải quyết tình trạng sử dụng công cụ kích điện khai thác thủy sản trái phép, tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân, trụ sở, doanh nghiệp…

Trao giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho cá nhân tiêu biểu trogn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại 87/127 thôn, tổ với hơn 4.200 lượt người tham gia, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 1.036 phiếu tố giác tội phạm, trong đó có 307 nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm. Qua đó giúp lực lượng công an điều tra, xác minh các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra những điểm nóng phức tạp. Thành phố Bắc Kạn đã duy trì tốt các mô hình, điển hình tiên tiến tại các xã, phường như: Mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, mô hình đội thanh niên xung kích, mô hình măng non tại các trường học, mô hình tổ hòa giải… Nhờ việc phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an các cấp và quần chúng nhân dân, lực lượng công an cũng đã kịp thời phát hiện, thụ lý, điều tra 119 vụ việc với 120 đối tượng. Trong đó điều tra khám phá án 106/119 vụ, đạt 87,07%, Ngoài ra, lực lượng công an đã kịp thời bám nắm cơ sở, làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh xã hội.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc kạn đã dành thời gian thảo luận thỏa đáng để lắng nghe, tiếp thu thêm những kinhh nghiệm hay của cơ sở đang triển khai hiệu quả. Cụ thể như phường Đức Xuân, phường Chí Kiên …là những địa bàn phức tạp hơn so với các xã phường khác cũng đưa ra một số kinh nghiệm hay trong việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng bảo vệ an ninh tổ quốc tại đơn vị.

Trao giấy khen của UBND thành phố Bắc Kạn cho các em học sinh 

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc Kạn đã trao kỷ niệm chương của Bộ công an, giấy khen của UBND thành phố Bắc Kạn cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018./.