Ban Chỉ đạo 35 thành phố Bắc Kạn sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2022

Chiều 11/7/2022, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Bắc Kạn( viết tắt BCĐ 35 thành phố) tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, BCĐ 35 thành phố Bắc Kạn đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phối hợp, tham mưu tổ chức chuyên đề bảo vệ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở đã tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; chia sẻ, những trang, địa chỉ uy tín, thành lập các nhóm, hội trên mạng xã hội để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch theo từng đơn vị, ngành, lĩnh vực phụ trách; phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác quản lý lĩnh vực báo chí, văn hoá văn nghệ, Trang, Cổng thông tin điện tử, đặc biệt kịp thời thăm nắm, định hướng, có giải pháp tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhận thức, hành động, phát ngôn chuẩn mực với những vấn đề có nhiều thông tin trái chiều, đang được dư luận quan tâm tại địa phương. Ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang Web, blog, fanpage, group, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai trái. Chỉ đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông tăng cường viết tin bài, phóng sự tuyên truyền phản ánh âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch sử dụng trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận biết và nhận thức được đúng sai, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, bịa đặt. Duy trì thực hiện, chia sẻ chuyên mục người tốt việc tốt, nêu gương các điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

06 tháng cuối năm 2022, các thành viên BCĐ 35 thành phố Bắc Kạn tiếp tục bám sát địa bàn phụ trách, lĩnh vực chuyên môn, nhiệm vụ phân công, kịp thời chỉ đạo cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng thường xuyên, liên tục; tập trung nghiên cứu, xây dựng các bài viết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chất lượng, có sức lan tỏa trong cộng đồng; chia sẻ các bài viết gương người tốt việc tốt; tuyên truyền cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tuân thủ phát ngôn trên không gian mạng, thực hiện tốt Luật an ninh mạng; tăng cường chất lượng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thành phố; chủ động thăm nắm thông tin, các vấn đề xã hội của địa phương có liên quan theo từng lĩnh vực chuyên môn để báo cáo, tham mưu các biện pháp thực hiện đấu tranh, xử lý hiệu quả, tạo sự đồng thuận, ổn định về tư tưởng trong nhân dân../.

Triệu Biển