Ban chỉ đạo Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW

Sáng 26/5, Ban chỉ đạo Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 và lợi ích của việc sinh đủ 02 con đối với phát triển kinh tế -xã hội, cho các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố, các xã, phường.

Ông Hà Cát Trúc- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thành phố Bắc Kạn phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung trọng tâm, các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; lợi ích của việc sinh đủ 02 con đối với gia đình và sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; lợi ích của việc tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân; thực trạng công tác dân số- KHHGĐ thành phố Bắc Kạn  (giai đoạn 2014-2021) và các chương trình dân số năm 2022 của thành phố Bắc Kạn.

Nghị quyết 21 của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới chính là việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề dân số về quy mô, cơ cấu, phân bố chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế, xã hội./.

                        Hoàng Thạc