Ban Chỉ đạo Đề Án 61 thành phố Bắc Kạn tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW

Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và  Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 thành phố Bắc Kạn đã xây dựng đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân và thành lập Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân. Tổng quỹ hỗ trợ nông dân trong giai đoạn quản lý là 4.855 triệu đồng đã giúp vốn cho trên 174 hộ vay/16 dự án như: Dự án “Chăn nuôi lợn nái đảm bảo vệ sinh môi trường”; “Chăn nuôi gà an toàn sinh học”; “Sản xuất chế biến nông sản”; “Trồng cây ăn quả ”. …Ban chỉ đạo đề án 61 thành phố thực hiện tuyên truyền Kết luận 61 được 1.425 buổi/36.124 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, tập huấn kỹ thuật; họp thôn, tổ dân phố. Tổ chức kiểm tra 40 cuộc/8 xã, phường về việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về triển khai thực hiện Đề án, công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo, thực hiện các mô hình, ..Thông qua nội dung ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân thành phố và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Kạn có 306  hộ nông dân /35 tổ được vay vốn với tổng dư nợ 20,812.3 triệu đồng. Năm 2019, có 06 đơn vị đăng ký với 18 sản phẩm tham gia chương trình OCOP, trong đó có 08 sản phẩm nâng hạng, 07 sản phẩm mới. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân thành phố chủ động phối hợp với Cửa hàng vật tư nông nghiệp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân trên 459 tấn và 5.160 con gà giống cho 253 lượt hộ, sản xuất được 900 lít chế phẩm EM cung ứng cho nông dân sử dụng trong sản xuất và xử lý môi trường.

          Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố hướng dẫn hội viên nông dân tham gia thành lập 30 THT, HTX. tham gia đóng góp tiền mặt được 1.686,9 triệu đồng và 8.902 ngày công; tham gia tu sửa và làm mới 40 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa và kiên cố hoá được 28 km kênh mương nội đồng; sửa chữa và làm mới được 34 cầu, cống, có 80 hội viên tự nguyện hiến 6.515 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; nông dân và các ban, ngành tham gia xóa được 69 nhà tạm cho hội viên.

 


Hội nông dân thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen các hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi

Tại hội nghị, các đại biểu đã bầu 14 hội viên nông dân tiêu biểu dự hội nghị tổng kết đề án 61 tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2019. Phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tới toàn thể hội viên.

 Dịp này, Ban chỉ đạo Đề án 61 thành phố Bắc Kạn trao tặng giấy khen10 tập thể và 20 cá nhân thực hiện tốt Kết luận 61 và Quyết định 673; Tặng giấy khen cho 20 hộ nông dân tham gia hiệu quả phong trào “ Nông dân  sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội nông dân thành phố trao giấy khen cho 22 gia đình có thành tích xuất sắc đạt “ Hộ sản xuất kinh doanh giỏi” ./.