Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại thành phố Bắc Kạn  

Sáng ngày 27/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Kạn có buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi, phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông- Xuân năm 2021- 2022 tại thành phố.     Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi tại thôn Nà Cưởm, xã Dương Quang.

Theo báo cáo nêu: Đến hết tháng 9 năm 2021, toàn thành phố có tổng đàn gia súc gần 1.950 con; đàn lợn gần 18.400 con; gia cầm có 200.000 con. Xác định phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, liên kết chuỗi giá trị, phòng chuyên môn thành phố chủ động hướng dẫn người dân thực hiện quy trình kỹ thuật sản xuất chăn nuôi theo hướng VietGAP, chăn nuôi hữu cơ, thực hiện liên kết trong việc sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; chủ động phòng, trừ dịch bệnh theo quy định. Tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi. Hiện nay, thành phố có khoảng 80 hộ dân thực hiện chăn nuôi theo hướng hữu cơ và có 04 HTX hoạt động chăn nuôi và gia cầm trên địa bàn (HTX Hùng Tuyết, HTX Hoàng Thắm, HTX Phụ nữ, HTX Tân Cư).

Đối với công tác phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, thành phố thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân dự trữ thức ăn, thu gom rơm rạ, trồng cây thức ăn; gia cố, tu sửa, che chắn chuồng trại. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 03 ha diện tích đất trồng cỏ phục vụ chăn nuôi cho trâu, bò tại phường Huyền Tụng, Xuất Hóa; thành phố thực hiện phun thuốc khử trùng tiêu độc được 03 đợt, với tổng số thuốc đã sử dụng trên 1.300 lít.

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Bắc Kạn đề nghị: Thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh, đặc biệt đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm nhằm sớm phát hiện dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Thực hiện tốt công tác quản lý giống, vật tư chăn nuôi; kiểm tra, giám sát điều kiện chăn nuôi, vệ sinh thú y; tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ trên địa bàn, phun thuốc khử trùng tiêu độc môi trường theo đúng quy định; hướng dẫn người dân thực hiện tốt các bước tái đàn và chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, an toàn sinh học./.

                                          Đặng Tuyết