Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại thị xã Bắc Kạn

Sáng nay (15/10), Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh do đồng chí Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra tại thị xã Bắc Kạn. 

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã nghe Ban chỉ đạo thị xã báo cáo việc triển khai, thực hiện các nội dung Chỉ thị, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên; việc triển khai thực hiện các Dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia PCTP-PCMT, Chương trình hành động PCTPBBN và sử dụng kinh phí cho các Dự án năm 2014. Công tác phối hợp triển khai, thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở địa phương. Kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, công tác cai nghiện và quản lý người cai nghiện, công tác phòng, chống mại dâm, phòng chống lây nhiễm HIV…cũng như những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện và phương hướng về công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của thị xã Bắc Kạn trong công tác phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ.

Đ/c Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo

phát biểu tại buổi làm việc

       Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới thị xã Bắc Kạn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với với công tác phòng, chống tội phạm và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.Tập trung chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc tại cơ sở; tiếp tục nâng cao hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng, chống mua bán người và các tệ nạn xã hội khác, góp phần ổn định an nính chính trị, trật ự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.