Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Kạn làm việc tại thành phố

Công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thành phố được thực hiện theo đúng quy trình tại 127/127 thôn, tổ dân phố. Các xã, phường tổ chức lực lượng điều tra tại cơ sở bao gồm: trưởng thôn/bản, đại diện các đoàn thể ở cơ sở là những người có kinh nghiệm về công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả báo cáo sơ bộ năm 2018, thành phố Bắc Kạn đã giảm được 31 hộ nghèo, hiện còn 254 hộ, bằng 2.21% (năm 2017 số hộ nghèo là 285 hộ), vượt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao 2,3% và Nghị quyết của Thành ủy và HĐND thành phố giao 2,4%;  Hộ cận nghèo còn 248 hộ, bằng 2.16%, giảm 03 hộ so với năm 2017.

          Tại buổi làm việc, thành phố đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn như: 61,3% số hộ nghèo của thành phố hiện nay là người cao tuổi, đơn thân, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, hết tuổi lao động nên khó khăn trong việc hỗ trợ thoát nghèo. Điều tra viên rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn, tổ là các tổ trưởng, trưởng thôn tuổi đã cao, trình độ nhận thức chưa đồng đều dẫn đến một số điều tra viên cập nhập thông tin vào phiếu rà soát và tổng hợp kết quả còn phải làm đi làm lại nhiều lần…

          Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh cũng đã đi kiểm tra thực tế tại phường Đức Xuân và xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn./.