Ban chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân tỉnh Bắc Kạn kiểm tra thành phố

Trước khi làm việc tại thành phố, đoàn cũng đã đến kiểm tra tình hình triển khai lập danh sách đối tượng tham gia BHYT tại phường Đức Xuân và phường Phùng Chí Kiên. Đồng chí Nguyễn Quốc Doanh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng đoàn đánh giá việc triển khai lập danh sách đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thành phố còn rất chậm (kế hoạch của tỉnh (xong trước 30/11/2015), đến nay toàn thành phố mới đạt 6.600 hộ/12.000 hộ bằng 50% cụ thể: phường Phùng Chí Kiên mới  mới lập danh sách được 455 hộ; phường Đức Xuân 720 hộ; phường Xuất Hóa 508 hộ; xã Dương Quang 644 hộ. Bên cạnh đó một số phường triển khai tốt như: phường Nguyễn Thị Minh Khai được 1.180 hộ; phường Sông Cầu 1.486 hộ; Huyền Tụng 1.233 hộ. Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị BCĐ thành phố tiếp tục phối hợp với BCĐ cá xã, phường đẩy nhanh tiến độ lập danh sách đối tượng tham gia BHYT đúng tiến độ để việc cấp thẻ BHYT cho người dân được kịp thời.

     Đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thành phố tiếp thu toàn bộ ý kiến của đoàn kiểm tra để chỉ đạo thành phố thực hiện hiệu quả, kịp thời theo kế hoạch của tỉnh; đồng thời đồng chí đề nghị các thành viên trong BCĐ thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp với các xã, phường đôn đốc các thôn, tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn về quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT, từ đó tích cực tham gia, tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân ./.