Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và Dân vận khéo Tỉnh làm việc tại phường Xuất Hóa

Sáng ngày 3/12, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và Dân vận khéo do đồng chí Phạm Duy Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại phường Xuất Hóa kiểm tra đánh giá về kết quả xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” năm 2020.

Toàn cảnh buổi làm việc

Nhìn chung, qua nghe báo cáo và kiểm tra tài liệu hồ sơ lưu trữ cho thấy: Từ đầu năm đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội từ phường đến chi bộ, tổ dân phố phường Xuất Hóa đã triển khai thực hiện Quy chế dân chủ & Dân vận khéo đạt kết quả đáng khích lệ. Các văn bản pháp luật được phổ biến tới người dân. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.  Việc thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội – quốc phòng, an ninh được công khai, niêm yết tại trụ sở UBND phường và lồng ghép tại các buổi giao ban định kỳ, sinh hoạt thôn, tổ, kỳ họp HĐND, đối thoại, tiếp và giải quyết đơn thư kiến nghị với công dân …Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên phường được nâng lên trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trong năm, các tổ chức Hội, đoàn thể ( MTTQ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh …) đăng ký triển khai thực hiện 07 mô hình “Dân vận khéo” …

Tại buổi làm việc, cấp ủy Đảng, chính quyền và  các tổ chức hội, đoàn thể phường Xuất Hóa cùng tập trung trao đổi, làm rõ những nội dung  Đoàn kiểm tra quan tâm và chủ động tiếp thu những góp ý về mặt tồn tại, hạn chế của các thành viên Đoàn kiểm tra.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Duy Hưng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn thay mặt Đoàn kiểm tra ban chỉ đạo QCDC và DVK tỉnh Bắc Kạn đề nghị phường Xuất Hóa:  Trong quá trình xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện ngoài việc bám sát các văn bản hướng dẫn, nội dung triển khai của cấp trên, cần xây dựng nội dung thực hiện sát với yêu cầu thực tế của địa phương.  Đối với báo cáo có liệt kê từng lĩnh vực triển khai, tuy nhiên cần bổ sung thêm số liệu minh chứng cụ thể, từ đó mới có cơ sở đánh giá sâu kết quả thực hiện.  Hoạt động công khai của cấp ủy, chính quyền cần đa dạng hơn về hình thức tuyên truyền. Các hội, đoàn thể chủ động đánh giá kết quả, duy trì thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký trong năm và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận cho địa phương.  Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát & đầu tư cộng đồng chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền.Trong đó, kịp thời bổ sung, kiện toàn nhân sự có trình độ nhất định vào Ban giám sát và đầu tư cộng đồng để nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là giám sát cộng đồng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. /.

Triệu Biển