Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại thành phố Bắc Kạn

Tại thành phố Bắc Kạn, Đoàn công tác đã đến kiểm tra tại tổ dân phố số 04, phường Đức Xuân, Thôn Nà Nàng xã Nông Thượng và Ban Chỉ đạo phong trào xã Nông Thượng. 

Qua nghe báo cáo và kiểm tra phong trào thực tế tại các thôn, tổ dân phố, đồng chí Nguyễn Phương Diện đã đánh giá cao về kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện phong trào tại địa phương trong những năm qua. Đoàn công tác cũng ghi nhận và chia sẻ với địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn như: Nguồn kinh phí thực hiện phong trào cấp cho cơ sở còn thấp; các thiết chế văn hóa ở cơ sở còn nhiều hạn chế, nơi vui chơi, giải trí chưa được xây dựng để đáp ứng được nhu cầu hoạt động thường xuyên của quần chúng nhân dân ở cơ sở, một số nội dung, tiêu chí các danh hiệu văn hóa đề ra chưa phù hợp, khó thực hiện trong thực tiễn…

Cũng trong buổi làm việc tại xã, Đoàn công tác đã đến thăm một số hộ gia đình trong thôn Nà Nàng xã Nông Thượng, đây là một trong những thôn tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào. Tại đây, các đồng chí trong đoàn công tác đã động viên các hộ gia đình trong thôn phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, phát triển, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần đảm bảo về kinh tế  – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.