Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bắc Kạn làm tốt công tác dân vận tại cơ sở

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, thông qua công tác dân vận tại địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bắc Kạn đã và đang góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu và đạt được kết quả cao, ngay từ đầu năm 2012, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác dân vận đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; tập trung tham mưu quán triệt và phối hợp với các ngành tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, của Quân đội như: Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; phân công các tổ, đội công tác dân vận thường xuyên bám sát địa bàn để nắm chắc tình hình, nhờ đó đã tham mưu cấp Ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến quốc phòng – an ninh. 

 

Nhờ làm tốt công tác dân vận, thị xã luôn đảm bảo 100% chỉ tiêu tuyển quân

Đồng thời cấp Ủy, Chỉ huy Ban CHQS thị xã xác định nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị địa phương là yêu cầu quan trọng bảo đảm cho mọi hoạt động của đơn vị giữ vững định hướng, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trên cơ sở quán triệt nhiệm vụ, cấp Ủy, chỉ huy Ban CHQS thị xã luôn giáo dục cán bộ, chiến sỹ nắm vững nội dung cơ bản của hình thức công tác dân vận là phải kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện (theo các tình huống chiến thuật) với các hoạt động dân vận (tuyên truyền vận động nhân dân, giúp địa phương phát triển kinh tế – xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…). Thông qua các nội dung huấn luyện và hoạt động dân vận, bộ đội hiểu rõ hơn đời sống, lao động sản xuất, tâm tư nguyện vọng, phong tục tập quán của nhân dân địa phương và nhân dân thấy được điều kiện, đời sống, sinh hoạt, học tập, huấn luyện của bộ đội trong thời kỳ mới.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (khóa VI) về “Đổi mới công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”, các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, trong quá trình tổ chức huấn luyện, Ban CHQS thị xã Bắc Kạn thường xuyên tăng cường công tác dân vận tại địa phương. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thị xã Bắc Kạn luôn ý thức sâu sắc và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về nhân dân và công tác dân vận “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội, không có nhân dân thì không có bộ đội… Mình đánh giặc là vì nhân dân, nhưng mình không phải là cứu tinh của nhân dân mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân”. Dựa trên tinh thần đó, trong những ngày tháng 7 năm 2012, Ban CHQS thị xã tiếp tục tổ chức huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên tại thôn Tân Cư, xã Xuất Hóa, Thị xã Bắc Kạn. Ngoài nhiệm vụ chính là học tập và thực hành huấn luyện tại thao trường, Ban CHQS thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và nhân dân địa phương tổ chức tốt việc tập huấn cho lực lượng dự bị động viên về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thị xã Bắc Kạn và hiểu sâu sắc về công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, Trung đội dự bị động viên thị xã Bắc Kạn cùng 80 hộ gia đình đồng bào Dao thôn Tân, xã Xuất Hóa tiến hành tu sửa và mở mới tuyến đường có tổng chiều dài hơn 2km để tạo điều kiện cho đồng bào thuận lợi hơn trong đi lại, vận chuyển các loại hàng hóa nông sản. Xác định vai trò quan trọng của tuyến đường huyết mạch trong phát triển kinh tế – xã hội  của địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các đoàn viên thanh niên cùng bà con thôn Tân Cư, xã Xuất Hóa đã chung tay mở đường.

Đồng chí Vũ Đình Hảo – Trung đội trưởng Trung đội 23, Tiểu đoàn địa phương cho biết“Ngoài nhiệm vụ chính là học tập chính trị, huấn luyện, chúng tôi còn tham gia giúp bà con nơi đơn vị đóng quân với một số công việc như: Làm đường, thu hoạch nông sản, khắc phục thiên tai, bão lũ… nhằm phát huy tốt phấm chất của anh bộ đội trong thời kỳ đổi mới”.

Công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng trong mọi giai đoạn mọi thời kỳ, không chỉ giúp lực lượng vũ trang thấy được vai trò cần thiết của công tác dân vận trong mỗi đợt huấn luyện mà ngày càng gắn chặt mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội và nhân dân. Những hoạt động của lực lượng vũ trang thị xã nói chung, lực lượng dự bị nói riêng đã khẳng định công tác dân vận là điều kiện để gắn bó tình đoàn kết, gắn bó với nhân dân các dân tộc trên địa bàn, đồng thời cống hiến một phần nhỏ công sức vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương với tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới./.

Thu Cúc