Ban chỉ huy quân sự TP Bắc Kạn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thông qua việc đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên, định kỳ trong các chi bộ, các buổi học, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã nhận thức đúng đắn và thống nhất về tư tưởng, hành động, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong tổ chức cơ sở Đảng. Cán bộ chủ chốt trong đơn vị luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ, chức trách được phân công;  mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức… Qua đó, góp phần tích cực trong chuyển biến đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên. Điểm nổi bật nhất trong thực hiện Chỉ thị 03 ở Đảng ủy quân sự thành phố là cán bộ, chiến sĩ đã tự giác xây dựng, rèn luyện cho mình tác phong làm việc khoa học, chất lượng, hiệu quả, nói đi đôi với làm, nói và làm theo nghị quyết của Đảng; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh.

Đặc biệt, việc làm theo Bác cũng được cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị gắn với những thói quen hàng ngày theo phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt” như: Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, chi tiêu cá nhân… hay trong tổ chức lễ, tết, hội nghị. Cùng với đó, những năm qua công tác hậu phương quân đội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ cũng luôn được đơn vị quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Có thể thấy, thông qua việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Quân sự thành phố đã từng bước chuyển cả về nhận thức và hành động. 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật, các quy định của cơ quan; nề nếp xây dựng chính quy trong đơn vị từng bước được nâng lên; việc rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công tác trong sinh hoạt đảng và đơn vị được phát huy; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân chuyển biến rõ rệt, tạo được niềm tin phấn khởi, xây dựng mối đại đoàn kết gắn bó trong cơ quan góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huy động, huấn luyện, đào tạo quân nhân dự bị… trong đợt giao quân vừa qua có 100% thanh niên nhận lệnh phấn khởi, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Qua phân loại đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm Đảng ủy Quân sự thành phố đều đạt trong sạch vững mạnh và có 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% gia đình quân nhân được công nhận gia đình văn hóa.

Gắn việc làm theo với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp, tham mưu cho thành  ủy, UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương; tổ chức, quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên về duy trì nghiêm các quy định trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, trực phòng không kiêm nhiệm;  phối hợp với lực lượng công an thành phố  kịp thời có biện pháp xử lý những tình huống cấp bách, vấn đề nóng xảy ra trên địa bàn; quá trình huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” được vận dụng linh hoạt kết hợp với mô hình học cụ, giáo án bài giảng, thao trường bãi tập; công tác huấn luyện dân quân tự vệ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch, quân số, nội dung, chương trình quy định cho từng đối tượng.

Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở BCHQS thành phố đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực; xứng đáng là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được thành ủy khen thưởng.