Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị

Ngày 25/3, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổ chức sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm cho trên 210 Sỹ quan dự bị là Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn phó; Đại đội trưởng, Đại đội phó; Trung đội trưởng và tương đương hưởng phụ cấp chỉ huy quản lý.

Chi trả phụ cấp trách nhiệm cho Quân nhân dự bị quý I/2021

Tại buổi sinh hoạt các Sỹ quan dự bị là Tiểu đoàn trưởng, Đại đội trưởng, Trung đội trưởng được thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quốc phòng – quân sự địa phương; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý đơn vị DBĐV; phổ biến văn bản mới về dự bị động viên; tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm và rút kinh nghiệm.

Thông qua tập trung sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm nhằm kiểm tra khả năng tập trung của lực lượng dự bị động viên, nắm chắc quân số, chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn biên chế, góp phần đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Minh Cường