Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả trợ cấp đợt 2 theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Nhằm ghi nhận những đóng góp của lực lượng Dân công hoả tuyến trong thời chiến, ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thời gian qua, các ngành chức năng trên địa bàn thành phố đã tiến hành triển khai Quyết định 49 đến cơ sở và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn dân. 

 

Chi trả trợ cấp một lần theo quyết định 49 của thủ tướng chính phủ

Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp đợt 2 cho 44 đối tượng theo quyết định 49 của Thủ tướng chính phủ với tổng số tiền là 88.000.000 đồng; chi trả theo quyết định 62 cho 05 đối tượng với tổng số tiền là 18.000.000 đồng.