Ban CHQS thành phố Bắc Kạn giao ban công tác Quốc phòng Quân sự quý I

Trong quý I Ban CHQS thành phố đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự, chỉ thị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2016. Đảm bảo kịp thời. Công tác tuyển chọn công nhân lên đường nhập ngũ năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu giao, đảm bảo chất lượng tốt, mở 3 lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ bảo đảm an toàn, kết quả đều đạt khá; Công tác hậu cần kỹ thuật luôn đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ của đơn vị; hệ thống kho tàng vũ khí trang bị kỹ thuật thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng; các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt việc xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật; phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, nêu ra những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự trong thời gian tới./.