Ban CHQS thành phố Bắc Kạn làm tốt công tác dân vận

Để thực hiện có hiệu công tác dân vận, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, quán triệt cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của phong trào; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương để tổ chức triển khai thực hiện phong trào sâu rộng, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Theo đó, công tác dân vận đã được gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhất là việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thúc đẩy động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong thành phố đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất lao động; tham gia với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề vướng mắc của nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc, người theo đạo chấp hành và thực hiện

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thông qua tuyên truyền, người dân nắm vững và tin tưởng vào đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nổi bật trong 5 năm qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu với 280 thanh niên; giao quân nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ quân đội còn cùng với các lực lượng khác đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện chính sách Dân số – KHHGĐ…, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa.

Sức lan tỏa của công tác dân vận trong LLVT, được thể hiện qua tinh thần “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. 5 năm qua, các đơn vị đã huy động 4.198 lượt người tham gia, trong đó: lực lượng thường trực 150 lượt, lực lượng dân quân 2.146 lượt người để giúp người dân tu sửa 22.580m đường liên thôn; đào, đắp được 1.192m3 đất, đá; nạo vét được 6.600m kênh mương nội đồng; tu sửa 10 nhà văn hóa, hội trường thôn, tổ…Kết quả thực hiện công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh như: nhà ở, đường giao thông…đã góp phần từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp đẩy nhanh tiến độ chương trình nông thôn mới trên địa bàn. Bên cạnh đó, vào các dịp lễ, Tết, Ban CHQS thành phố, ban chỉ huy quân sự các cấp đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia tích cực vào các phong trào do cấp trên phát động như: Ủng hộ quỹ khuyến học; Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ vì người nghèo…

Phong trào “Dân vân khéo” cũng được LLVT thành phố thực hiện một cách linh hoạt, dựa trên tình hình thực tiễn để triển khai theo từng lĩnh vực cho phù hợp. Trong công tác chuyên môn nhiều cá nhân, tập thể tích cực thi đua, chủ động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều mô hình mới, cách làm hay, được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Trong 5 năm, đã có hơn 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Nhiều sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực như: Bàn nạp đạn tiểu liên và đại liên của Ban Hậu cần – kỹ thuật; cải tiến bộ bia bắn súng K54 bài 1, sáng kiến bia phục vụ bài nén lựu đạn xa trúng đích của Ban Tham mưu…Công tác dân vận đã thực sự lan tỏa, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực hoạt động của LLVT thành phố, tạo ra động lực mới, thúc đẩy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Không những thế, công tác dân vận còn góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường đoàn kết quân – dân./.