Ban CHQS thành phố Bắc Kạn ra quân huấn luyện năm 2023

Ngày 01/3/2023, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ cương, sáng tạo, an toàn.” Dự có các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố; Đại tá Dương Hoàng Hồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

 

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Quán triệt và thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên, năm 2023, LLVT thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến. Tập trung huấn luyện thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế và vũ khí trang bị mới, giỏi tác chiến độc lập, nâng cao khả năng tác hiệp, đồng binh chủng và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, giáo dục nâng cao nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, chủ động hiệp đồng, làm tốt công tác chuẩn bị bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng và gắn nhiệm vụ huấn luyện với phong trào thi đua quyết thắng.

Để nhiệm vụ huấn luyện thu được chất lượng, hiệu quả cao, đại diện Ban CHQS thành phố Bắc Kạn, cán bộ, chiến sỹ của cơ quan đơn vị thuộc Ban CHQS xã, phường, đơn vị tự vệ đã ký kết giao ước thi đua.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Các đoàn thực hiện nghi lễ chào cờ

Duyệt đội ngũ

Đại biểu tham quan mô hình, học cụ huấn luyện năm 2023

Đồng diễn thể dục 4 bài thể dục sáng

Minh Cường