Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tặng quà gia đình chính sách tại xã Dương Quang và Nông Thượng

Dịp này, BCHQS thành phố đã tổ chức trao 02 xuất quà , mỗi xuất trị giá 200 nghìn đồng cho các gia đình ông Hà Sỹ Hán, bệnh binh thôn Nà Ỏi, xã Dương Quang; ông Triệu Đức Tôn, bệnh binh thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Ban CHQS thành phố Bắc Kạn để tri ân người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ tại các đơn vị xã, phường./.