Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tập huấn công tác dân quân tự vệ năm 2016

Trong 07 ngày ( Từ 04/1- 10/1/2016) 126 đồng chí  là Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân cơ động, các đồng chí cán bộ thôn, tổ đội trưởng thuộc ban quân sự 8 xã phường của thành phố Bắc Kạn được trang bị các kiền thức về Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch; Xây dựng thôn bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng. Công tác đảng , công tác chính trị trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá cách mạng ViệtNamở cơ sở. Các thao tác trong điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, phương pháp duy trì một một buổi bán súng trường K63 bài 1 và tổ chức bắn đạn thật. Chiến thuật Tiểu đội dân dân chiến đấu bảo vệ làng, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật; Tiểu đội, trung đội bảo vệ mục tiêu trong đô thị. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chiến đấu của Trung đội trưởng, trung đội cơ động xã, phường.

Đây là hoạt động thường xuyên của thành phố Bắc Kạn nhằm củng cố trang bị thêm đường lối quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, các văn bản của Đảng về giáo dục quốc phòng an ninh; Điều lệnh đội ngũ.  Phương pháp thục hành kỹ thuật chiến đấu bộ binh, khả năng huấn luyện, tác chiến và công tác soạn thảo các văn bản sãn sàng chiến đấu, đáp ứng với tình hình thực tế hiện nay. ./.