Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổng kết 05 năm công tác huấn luyện giai đoạn 2011 – 2015

Qua 5 năm thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu, các cơ quan chuyên môn đã tích cực chủ động nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện chiến đấu. Kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để thực hiện. Đơn vị luôn coi trọng việc theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ, bổ sung điều chỉnh các chỉ tiêu, biện pháp, tiến độ huấn luyện phù hợp với từng thởi điểm, đối tượng cụ thể. Đặt công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ hàng đầu, do đó thực hiện đúng đủ nội dung thời gian các chương trình giáo dục cơ bản. Quân số hàng năm tham gia huấn luyện đạt 96,8% trở lên. Lực lượng sự bị động viên và dân quân tự vệ đạt khá. Trong huấn luyện chiến dịch, nghiêm túc lập báo cáo, chủ động bồi dưỡng trình độ lý luận , kinh nghiệm thực hành quản lý, chỉ huy, kiến thức chuyên môn cho cán bộ cơ quan. Qua đó nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, nắm và thực hiện hiệu quả công việc. Về huấn luyện chiến đấu thường xuyên vận dụng sát, đúng 03 quan điểm, 8 nguyên tắc, 06 môn kết hợp. Đối với lực lượng thường trực thực hiện theo phương châm ‘Cơ bản thiết thực, vững chắc’, 100% các bộ huấn luyện được phân cấp. kết quả kiểm ra, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn 05 liền đatj đơn vị huấn luyện giỏi. Đối với lực lượng dân quân tự vệ quân số tham gia huấn luyện trung bình đạt 99,3%. Dựa vào điều kiện thực tế về trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất các đơn vị đều bám sát các nội dung kế hoạch huấn luyện để có sự kết hợp, lồng ghép các phương án chiến đấu phù hợp. Trong công tác bồi dưỡng, kiến thức quốc phòng – an ninh tiến hành bồi dưỡng cho 1236 lượt cán bộ thuộc các đối tượng theo phân cấp giáo dục quốc phòng – an ninh cho hơn 9.100 lượt học sinh, sinh viên, kết quả chung đạt khá. Chỉ đạo chặt chẽ công tác đảm bảo cơ sở vật chất, vũ khí trang bị và các chế độ tiêu chuẩn hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện. Tham gia có hiệu quả các hội thi, hội thao các cấp. Chú trọng công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị đã có 08 ý kiến tham gia đóng góp chỉ ra những tồn tại, hạn chế và trao đổi kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, chủ động đưa ra các biện pháp khắc phục khó khăn trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đăng Bảo – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn biểu dương, ghi nhận những kết quả Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới Ban CHQS cần chú trọng hơn về công tác huấn luyện chiến đấu. Tham mưu tốt với cấp ủy chính quyền địa phương. Trên cơ sở các giáo án, học cụ thực hành thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện cho phù hợp với nhận thức của từng đối tượng. Đảm bảo tốt các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, khắc phục khó khăn về thao trường, bãi tập để đạt kết quả huấn luyện cao nhất.

Đông chí Hoàng Văn Quang – chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Bắc Kạn trao thưởng cho các tập thể

Nhân dịp này, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn trao giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện giai đoạn 2011- 2015../.