Ban CHQS thành phố giao ban công tác quân sự quốc phòng quý III năm 2019

Đánh giá kết quả đạt được trong quý III/2019 cho thấy, Ban chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu cho thành ủy, UBND ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng địa phương bảo đảm kịp thời, chất lượng tốt. Chỉ đạo phường Phùng Chí Kiên tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xã Dương Quang làm công tác chuẩn bị huy động Dân quân huấn luyện thực binh và thực hành diễn tập theo kế hoạch. Các đơn vị duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt việc xây dựng nề nếp chính quy, kỷ luật; Công tác hậu cần kỹ thuật luôn đảm bảo kịp thời, đầy đủ cho các nhiệm vụ của đơn vị; hệ thống kho tàng vũ khí trang bị kỹ thuật thường xuyên được bảo quản, bảo dưỡng; các đơn vị duy trì nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tính đến nay, thành phố đã tổ chức mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 cấp thành phố; các xã phường mở 04 lớp bồi dưỡng kiến thức thức quốc phòng cho đối tượng 4, đúng thành phần đạt kết quả cao; phối hợp với các trường THPT trên địa bàn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các em học sinh năm 2019 – 2020.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm như: Rà soát, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng; tập trung duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; ứng phó cứu hộ, cứu nạn, bão, lũ thiên tai; làm tốt công tác khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2020; bảo đảm tốt hậu cần thường xuyên và công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu …đề ra phương hướng chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng trong thời gian tới./.