Ban CHQS thành phố phát động thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu

Trọng tâm của đợt thi đua các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt là: Hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất; Đơn vị có nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm nhất;  Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhất; Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính; Dân chủ, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; Hội đồng thi đua khen thưởng Ban CHQS thành phố đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố hãy đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Thông qua đợt phát động thi đua cao điểm, nhằm tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức trách nhiệm, tích cực, tự giác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT Quân khu, giai đoạn 2014 – 2019.