Ban CHQS thành phố tổng kết công tác Quân sự  quốc phòng năm 2022

Chiều 07/12, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự – quốc phòng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, Ban CHQS thành phố đã chủ động triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm ca trực từ thành phố, các đơn vị cơ sở. Tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ, công tác huấn luyện cho cho các lực lượng, đơn vị tự vệ, đảm bảo an toàn; xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Bên cạnh đó, tổ chức thành công diễn tập chiến đấu xã Nông Thượng trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng phường Sông Cầu. Trong năm, Ban CHQS thành phố đã thực hiện tốt công tác giao quân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Năm 2023, Ban CHQS thành phố đề ra nhiệm vụ chủ yếu như: Phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự. Đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, nhất là các dịp cao điểm lễ, tết. Thường xuyên kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao; chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển sinh quân sự, đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên, dân quân tự vệ. Tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn cho đơn vị; làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, duy trì thực hiện 3 khâu đột phá về “Huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức biên chế và cải cách hành chính; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật”.

Dịp này, Ban CHQS thành phố đề nghị cấp trên khen 01 tập thể, 09 cá nhân, khen 07 cá nhân có thành tích tốt trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang năm 2022./.

Minh Cường