Ban CHQS thành phố tổng kết công tác Quốc phòng QSĐP năm 2015

Năm 2015, BCHQS thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như: thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thị uỷ, UBND có hiệu quả nhiệm vụ công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương, chỉ đạo có hiệu quả công tác giáo dục Quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập PCLB – TKCN….Trong công tác tuyển quân bảo đảm 100% chỉ tiêu năm 2015, duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện các đối tượng đạt kết quả tốt. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị triển khai toàn diện có hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ. Phong trào thi đua quyết thắng được chỉ đạo chặt chẽ, hoạt động có nề nếp đi vào chiều sâu, công tác trực sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì, thực hiện nghiêm túc. Công tác huấn luyện Quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng lực lượng vũ trang được triển khai đồng bộ, khoa học từ thành phố xuống các cơ sở; đảm bảo đúng nội dung, chương trình, bám sát phương châm “ cơ bản, thiết thực, vững chắc”. 

Thời gian tới BCHQS thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, chú trọng khả năng cơ động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; quản lý chặt chẽ công trình Quốc phòng trên địa bàn, và chuẩn bị tổ chức thực hành khu vực phòng thủ trong năm 2016. duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão,tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục tuyên truyền về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của công dân khi thực hiện nghĩa vụ Quân sự; Thực hiện công bằng, dân chủ, công khai đưa nội dung công tác tuyển quân vào trong các cuộc họp từ  khu dân cư đến các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Tại hội nghị đã trao giấy khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác QP- QSĐP năm 2015.