Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2021  

Chiều 7/10, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Bắc Kạn tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

9 tháng đầu năm, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40 -CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các văn bản của Trung ương, của cấp ủy, chính quyền địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn; thực hiện phân giao chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng, nguồn vốn đến các xã, phường, đảm bảo giải ngân cho vay kịp thời, đúng đối tượng.

Kết quả, 9 tháng đầu năm 2021 tổng nguồn vốn tín dụng đạt gần 155 tỷ đồng, tăng hơn 09 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt trên 17 tỷ đồng, giảm hơn 670 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay từ đầu năm đạt trên 38 tỷ đồng, với 630 hộ vay; doanh số thu nợ đạt trên 30,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ trên địa bàn đạt trên 152,9 tỷ đồng, tăng trên 7,6 tỷ đồng so với đầu năm….Cùng với đó, hoạt động ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể thành phố với ngân hàng CSXH luôn được quan tâm. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác thông qua 04 tổ chức hội của thành phố đạt trên 151 tỷ đồng. Về chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn còn 0,34%…

           Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội -Bộ phận phụ trách thành phố thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra thăm nắm đối với cơ sở để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, triển khai kịp thời các văn bản mới, chính sách mới; các hội nhận uỷ thác và UBND các xã, phường cần duy trì công tác giao ban tại địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn; đề nghị UBND các xã, phường tích cực tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nguồn vốn tốt nhất, phối hợp với Phòng Kinh tế, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố kiểm tra các đối tượng chính sách, các mô hình kinh tế, kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn vay; trong quá trình giao dịch phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối./.

Hoàng Thạc