Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ quý II/2019

Quý I năm 2019, công tác chính sách tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, đã huy động được hơn 119,3 tỷ đồng, tăng 256 triệu đồng so với 31/12/2018, tốc độ tăng 0,21%. Trong đó huy động từ các tổ chức, cá nhân được hơn 7,3 tỷ đồng; huy động tiền gửi của tổ viên thông qua Tổ Tiết kiệm và Vay vốn đạt 6,7 tỷ đồng so với 31/12/2018. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư địa phương đạt 1,2 tỷ đồng. Doanh số cho vay đạt 7,4 tỷ đồng, tăng gần 1,3 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chất lượng tín dụng được duy trì, tổng dư nợ quá hạn, dư nợ khoanh trên 710 triệu đồng , giảm 27 triệu so với 31/12/2018 ( tỷ lệ 0,61%); Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở về tình hình thực hiện chính sách tín dụng đảm bảo theo kế hoạch, có 13/17 thành viên Ban đại diện đã kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I/2019, các hoạt động liên quan đến việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi NHCSXH thành phố còn gặp một số khó khăn, hạn chế: một số thành viên Ban đại diện HĐQT chưa thường xuyên theo dõi và nắm bắt những vướng mắc tại cơ sở, nợ quá hạn giảm nhưng so với đầu năm tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền chế độ chính sách mới còn hạn chế…

Kết luận hội nghị, đồng chí Ma Ngọc Vũ – Phó chủ tịch UBND, trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Bắc Kan đã yêu cầu các thành viên ban đại diện NHCSXH thành phố phải nghiêm túc khắc phục  những hạn chế yếu kém đã được chỉ ra trong báo cáo sơ kết quý I, đặc biệt là công tác kiểm tra, thăm nắm lại các tổ vay vốn quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong quý II/2019.