Bàn giao trang thiết bị cho 5 nhà văn hóa thôn

Trong đợt này, hiện vật được trao tặng là 200 chiếc ghế nhựa, 02 bục và 1 tượng Bác được trao cho 5 nhà văn hóa với tổng trị giá 13,200.000đ từ các đơn vị, cá nhân trung sức xây dựng nông thôn mới năm 2017. Thay mặt cho các đơn vị cá nhân ông Nguyễn Đức Minh, chi hội trưởng ÔTôFun Bắc Kạn chúc mừng các thôn đã hoàn thành xây dựng nhà văn hoá và mong muốn các thôn tiếp tục nỗ lực cố gắng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và mong muốn góp phần cùng cán bộ và nhân dân dân trong thành phố hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.