Ban Kinh tế- xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Chiều ngày 24/3, Đoàn giám sát Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố do đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội từ năm 2022 đến hết tháng 02/2023.

Theo báo cáo của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Tính đến hết tháng 02/2023 phòng thực hiện giải quyết 450 hồ sơ bảo trợ xã hội, trong đó: Trợ cấp xã hội mới là 122 đối tượng, điều chỉnh trợ cấp cho 78 đối tượng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc cho 90 đối tượng, thôi hưởng trợ cấp 71 người, hỗ trợ chi phí mai táng cho 80 người. Có 02 hồ sơ không đủ điều kiện hưởng và 01 hồ sơ trả về cơ sở đề nghị bổ sung thông tin xác minh của đối tượng. Năm 2022 có 16 đối tượng trẻ em bị bỏ rơi thuộc diện bảo vệ khẩn cấp vào Cơ sở BTXH tổng hợp tỉnh Bắc Kạn để chăm sóc, nuôi dưỡng. Trong năm 2022, thực hiện cứu đói dịp Tết nguyên đán và giáp hạt đầu năm cho 372 hộ = 720 khẩu = 13.950 kg gạo = 233.153.000đ. Năm 2023 thực hiện cứu đói dịp: 185 hộ = 329 khẩu = 4.935 kg gạo = 83.895.000đ. Về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo. Quy trình giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng quy định, việc quản lý đối tượng, cập nhật thông tin, lập hồ sơ biến động tăng, giảm đối tượng, điều chỉnh chế độ hưởng kịp thời. Năm 2022, Phòng Lao động- TB&XH thành phố đã kịp thời cụ thể hóa và triển khai đầy đủ đến các cơ quan chuyên môn, các xã, phường tổ chức hội nghị tuyên truyền các chế độ chính sách trợ giúp xã hội tới các đồng chí Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, chi trưởng các chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên.. thu hút được hơn 300 lượt người tham dự. Nắm rõ những trường hợp khó khăn đột xuất để có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát đã có một số ý kiến trao đổi làm rõ một số nội dung như: Việc rà soát đối tượng thụ hưởng trên địa bàn đã chặt chẽ chưa; việc quản lý, đề nghị Phòng bổ sung báo cáo những nội dung mà thành viên đoàn giám sát đã trao đổi; tiếp tục quan tâm thường xuyên việc rà soát tổng các đối tượng đang thụ hưởng; xác định đúng nhiệm vụ, đúng đối tượng. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, công tác phối hợp với các hội, đoàn thể để triển khai thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn./.

Minh Cường