Ban Kinh tế- xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại phường Phùng Chí Kiên

Sáng ngày 24/3, Đoàn giám sát Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố do đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND thành phố làm trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại phường Phùng Chí Kiên từ năm 2022 đến hết tháng 02/2023.

Toàn cảnh buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND phường Phùng Chí Kiên: Tính đến hết tháng 02/2023, phường Phùng Chí Kiên có: 149 đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó: Người khuyết tật: 94; người khuyết tật hưởng kinh phí chăm sóc: 26;  người già cô đơn: 02; trẻ mồ côi: 03; người cao tuổi trên 80 tuổi: 26.

về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo. Quy trình giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng quy định, việc quản lý đối tượng, cập nhật thông tin, lập hồ sơ biến động tăng, giảm đối tượng, điều chỉnh chế độ hưởng kịp thời. Năm 2022, phường phối hợp với Phòng Lao động, TB&XH thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền các chế độ chính sách trợ giúp xã hội tới các đồng chí Bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, chi trưởng các chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, Đoàn thanh niên thu hút được hơn 100 lượt người tham dự. Huy động các nguồn lực hỗ trợ các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Thường xuyên phối hợp với các tổ dân phố rà soát các đối tượng thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng. Nắm rõ những trường hợp khó khăn đột xuất để có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát đã có một số ý kiến trao đổi làm rõ một số nội dung như: Việc rà soát đối tượng thụ hưởng trên địa bàn phường đã chặt chẽ chưa, còn có đối tượng nào chưa được hưởng trợ cấp; việc quản lý, theo dõi biến động số đối tượng thụ hưởng,…

Tại buổi làm việc, đồng chí Lèng Hoàng Diệu, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như những kết quả trong công tác triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội của phường Phùng Chí Kiên. Đồng thời, đề nghị phường bổ sung báo cáo những nội dung mà thành viên đoàn giám sát đã trao đổi; tiếp tục quan tâm thường xuyên việc rà soát tổng các đối tượng đang thụ hưởng; xác định đúng nhiệm vụ, đúng đối tượng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, công tác phối hợp với các hội, đoàn thể để triển khai thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn./.

Đặng Tuyết