Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố giám sát trường Tiểu học Huyền Tụng A

Theo báo cáo của trường Tiểu học Huyền Tụng A, hiện nhà trường có 11 cán bộ giáo viên, nhân viên, 5 lớp học với tổng số 93 em học sinh. Nhà trường có 4 phòng học theo mô hình học mới VNEN, các phòng có đủ diện tích cho việc trang trí, sắp xếp học theo nhóm cho học sinh. Hàng năm, nhà trường đều điều chỉnh bổ sung thêm tài liệu, sách tham khảo cho thấy và trò nhà trường, tham gia nhiều chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới.

 

Một số thành viên của đoàn dự trực tiếp một tiết học theo mô hình VNEN

Qua nội dung gợi ý của Đoàn giám sát, đại diện cán bộ giáo viên, đại diện hội cha mẹ học sinh trường Tiểu học Huyền Tụng A cho rằng: Mô hình học mới VNEN phù hợp với năng lực của học sinh. Học sinh cơ bản đã thay đổi được thói quen học tập, biết tương tác khi học nhóm, kĩ năng giao tiếp mạnh dạn, tự tin hơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường cũng nêu những vấn đề khó khăn vướng mắc trong thực hiện dạy học theo mô hình học mới (VNEN). Đồng thời nhà trường mong muốn được chính quyền các cấp, địa phương tiếp tục quan tâm cơ sở vật chất, tiếp tục xã hội hóa công tác giáo dục để thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới đạt kết quả