Ban Pháp chế HĐND thị xã khảo sát theo đơn đề nghị của công dân

Kết quả khảo sát cho thấy, Dự án xây dựng cầu treo thôn Bản Giềng do Tổng cục đượng bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng các cầu treo dân sinh thuộc Dự án 186 cầu treo dân sinh thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Đây là công trình xây dựng được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó Nhà nước đầu tư xây dựng, nhân dân tự giải phóng mặt bằng (GPMB). UBND tỉnh Bắc Kạn có văn bản giao cho UBND thị xã và UBND xã Dương Quang phối hợp với chủ đầu tư vận động nhân dân thôn Bản Giềng tự GPMB để thi công công trình.

Xác định rõ tính cấp bách của Dự án và để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, đơn vị thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ, UBND xã Dương Quang đã chủ động phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các phần việc thuộc thẩm quyền của xã, đó là: Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, công chức chuyên môn xã cùng lãnh đạo thôn tổ chức họp với các hộ dân trong thôn để tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, phương thức tiến hành xây dựng cầu treo tại thôn, được nhân dân đồng tình ủng hộ và sẵn sàng đóng góp hỗ trợ các hộ dân mất đất sản xuất phục vụ GPMB. Tiếp theo, Chủ tịch UBND xã cùng cán bộ thôn họp với 05 hộ gia đình có diện tích đất đai, cây cối hoa màu trong chỉ giới GPMB, các hộ đều nhất trí với chỉ giới GPMB và phương án khi nào thi công xong công trình sẽ thống kê và họp dân để đóng góp tiền cho các hộ dân mất đất, thiệt hại hoa màu, sản lượng cây trồng (trong đó có 02 hộ dân đã sẵn sàng hiến đất). Ngay sau khi bàn giao mặt bằng, khi nhà thầu thi công công trình thì hộ gia đình bà Bùi Thị Mập phát sinh vướng mắc, chi bộ thôn đã họp bàn biện pháp giải quyết; công chức xã cùng thôn thuyết phục, tuyên truyền, vận động nhưng gia đình không đồng ý và thường xuyên cản trở, không cho đơn vị thi công thực hiện tiếp.

Để giải quyết vướng mắc, khối dân vận xã Dương quang đã đến gia đình bà Bùi Thị Mập vận động, tuyên truyên truyền và gia đình đã đồng ý cho thi công với điều kiện phải đền bù cho gia đình trước khi thi công. UBND xã Dương Quang chỉ đạo tổ chức họp thôn lấy ý kiến nhân dân đóng góp tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình bà Bùi Thị Mập, tuy nhiên chưa đi đến thống nhất. Sau đó, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Dương Quang, Trưởng thôn Bản Giềng đến nhà bà Bùi Thị Mập tiếp tục vận động, thuyết phục, gia đình đã đồng ý đo lại diện tích trong chỉ giới GPMB với điều kiện xã vào đo có sự chứng kiến của gia đình; với số lượng thực tế khi đo là 255 m2 đất ruộng 2 vụ gồm diện tích móng néo và đường dẫn lên cầu, gia đình đề nghị bồi thường với đơn giá 250.000 đ/m2. Khi đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND xã tiếp tục đến gia đình bà Bùi Thị Mập để vận động, tuyên truyền, gia đình nhất trí cho tiếp tục thi công nhưng không ký biên bản. Khi đơn vị thi công tiếp tục thực hiện thì gia đình bà Bùi Thị Mập lại đến cản trờ không cho thi công.

Từ những diễn biến trên, cho thấy UBND xã Dương Quang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thôn và công chức chuyên môn xã thực hiện các bước, các quy trình. Khi có vướng mắc phát sinh đã chủ động thành lập các đoàn công tác xuống thôn bàn bạc, tìm biện pháp giải quyết; trực tiếp gặp, trao đổi, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ bà Bùi Thị Mập tạo điều kiện để có mặt bằng thi công công trình đảm bảo tiến độ. Thôn Bản Giềng đã tiến hành họp thôn để triển khai các quy định của Nhà nước về chủ trương, phương châm xây dựng cầu treo thôn Bản Giềng theo trình tự, dân chủ, có bàn bạc thống nhất với các hộ dân trong thôn.

 Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng xây dựng công trình chưa chặt chẽ về mặt thủ tục, văn bản. Hồ sơ họp với các hộ dân trong thôn chưa khép kín; biên bản họp thống nhất với 05 hộ dân thuộc đối tượng GPMB chưa thống nhất, chưa rõ ràng, chưa ký vào biên bản hộ nào tự nguyện hiến đất, hộ nào yêu cầu hỗ trợ với mức giá hỗ trợ đền bù được thỏa thuận theo phương án xác định ngay trong cuộc họp; trước khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công chưa tiến hành đo đạc diện tích đất và thống kê cây cối, hoa màu, sản lượng lúa bị thiệt hại đối với các hộ có đất nằm trong chỉ giới mặt bằng.

Từ thực trạng nêu trên, đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã kiến nghị:

Thôn Bản Giềng, xã Dương Quang cần tiếp tục vận động hộ bà Bùi Thị Mập tạo điều kiện để nhà thầu thi công hoàn thiện công trình.

UBND xã Dương Quang cần tiếp tục tuyên truyền, vận động và thuyết phục hộ bà Bùi Thị Mập chấp hành các quy định của Nhà nước về việc thực nhiện các công trình phúc lợi xã hội theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thống nhất phương án hỗ trợ đối với diện tích đất ruộng của hộ gia đình bà Bùi Thị Mập phục vụ cho công tác thi công đường dẫn lên cầu; chủ trì họp với nhân dân thôn Bản Giềng để tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí hỗ trợ gia đình bà Bùi Thị Mập; phối hợp với các cơ quan liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công công trình. Đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện trình tự GPMB, đảm bảo tính pháp lý, chặt chẽ về văn bản, tránh vứng mắc phát sinh khi thi công công trình.

Ban cũng đề nghị UBND thị xã Bắc Kạn cần tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hộp với UBND xã Dương Quang tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tiến hành xây dựng, tạo điều kiện cho chủ đầu tư và đơn vị thi công hoàn thiện cầu treo thôn Bản Giềng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.