Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng phường Nguyễn Thị Minh Khai tổng kết nhiệm kỳ 2014-2016

Nhiệm kỳ 2014-2016, đã bầu Ban TTND của phường gồm có 07 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 05 uỷ viên. Ban GSĐTCĐ gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và 03 uỷ viên, hoạt động kiêm nhiệm; các uỷ viên trực tiếp phụ trách theo từng cụm dân cư.

     Với phương thức hoạt động là giám sát thường xuyên, trong nhiệm kỳ Ban Thanh tra nhân, GSĐTCĐ phường đã xây dựng chương trình kế hoạch công tác trên cơ sở Luật Thanh tra, Nghị định 99 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Quyết định số: 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Chính phủ và Thông tư số: 04/2006/TTLT-KH &ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQVN phường, triển khai đến các thành viên của Ban để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

       Trong nhiệm kỳ, Ban TTND đã giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND các cấp đã ban hành; giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Hoạt động của đại biểu HĐND; tổ chức giám sát việc trợ cấp tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; giám sát việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân; giám sát việc khảo sát xây dựng, sửa chữa nhà họp tổ, việc Thu, chi tài chính của phường… Bên cạnh đó, Ban TTND còn tham gia cùng Đoàn giám sát của địa phương giám sát việc thực hiện xây dựng các hạng mục công trình, việc thu nộp các khoản đóng góp của nhân dân… trên địa bàn phường. Phối hợp cùng UBMTTQ  phường tham gia xác minh, giải quyết 02 việc đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân về các khoản thu nộp của nhân dân và việc bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2014. Tổ chức giám sát các công trình hệ thống mương thoát nước khu dân cư Tổ 15, công trình xây cổng trào nhà văn hóa 05, 06, 07, 12, công trình sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa tổ 05, 11,12,17 nâng cấp đường vào khu dân cư tổ 17. Phối hợp tham gia giám sát việc thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện các dự án xây dựng các công trình nhà văn hoá và đường bê tông hoá liên tổ, các công trình công cộng, nguồn kinh phí thực hiện …vì vậy các công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng không có hiện tượng thất thoát, lãng phí trong xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Tâm – Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị bà Nguyễn Thị Tâm – Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố ghi nhận và biểu dương những cố gắng mà Ban TTND, GSĐTCĐ của phường đã đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời bà cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới tiếp tục duy trì có hiệu quả chế độ làm việc theo chức năng nhiệm vụ của mỗi Ban; Tăng cường nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân để tổ chức kiểm tra giám sát các vấn đề theo quy định nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm và tiêu cực xảy ra; Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ để giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

      Hội nghị đã bầu Ban TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2016-2018 gồm 07 thành viên, ông Lê Văn Cường – Phó Chủ tịch UBMTTQ phường tiếp tục làm Trưởng ban TTND, GSĐTCĐ nhiệm kỳ 2016-2018.

      Có thể nói, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng phường Nguyễn Thị Minh Khai nhiệm kỳ 2014-2016, đã góp phần tích cực vào ổn định tình hình ở cơ sở, việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hương ước của tổ dân phố; hoạt động của Đại biểu HĐND, cán bộ công chức của phường … ngày càng chuyển biến rõ rệt đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp hoàn thành nhiệm vụ chính trị, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương./.