Ban tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2018

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên thông tin những nội dung  gồm:  Tình hình về nước Mỹ sau một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump; Tác động chiến lược an ninh mới của Mỹ với khu vực và thế giới; Dự báo tình hình Mỹ và quan hệ Việt – Mỹ thời gian tới. Một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế triển khai thực hiện trong năm 2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu  “Bảo hiểm xã hội cho người lao động” và “Bảo hiểm y tế toàn dân”.

Trong thời gian tới, Ban tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn yêu cầu các chi bộ, đảng bộ tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phản ánh gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành để chuẩn bị cho Hội nghị biểu dương các gương điển hình tiên tiến cấp thành phố và cấp tỉnh tổ chức vào dịp Sinh nhật Bác (19/5). Tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018 của các ngành, địa phương, đơn vị; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục thăm nắm tình hình và phản ánh một cách khách quan những vấn đề dư luận và xã hội quan tâm, bức xúc để kịp thời định hướng dư luận xã hội.Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn như Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3); 118 năm Ngày Thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 – 11/4/2018); hướng ứng Ngày Sách Việt Nam (21/4)…/.