Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn làm việc với thành phố Bắc Kạn

Nhìn chung, thành phố Bắc Kạn đã ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền, triển khai các hoạt động trước trong và sau tết Nguyên đán. Cụ thể thành phố Bắc Kạn đã phối hợp với một số sở, ngành của Tỉnh tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Giải cầu lông mừng đảng – mừng xuân tỉnh Bắc Kạn, chương trình nghệ thuật “ Ngời sáng niềm tin”,  tuyên truyền nhân dân treo cờ tổ quốc; các tuyến đường nội thị được treo băng zôn, khẩu hiệu, đèn trang trí tạo điểm nhấn cho thành phố; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định…Hiện nay, địa phương đang tích cực chuẩn bị các hoạt động lớn như: Hội xuân thành phố năm 2018, lễ công bố xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới và chương trình “Tiễn bạn tòng quân”. Kêu gọi xã hội hóa tổ chức bắn pháo đêm giao thừa; tổ chức chợ hoa tại phường Đức Xuân; tết trồng cây tại khu vực bờ Bắc Sông Cầu…

Trên cơ sở kết quả báo cáo, Đoàn công tác của Ban tuyên giáoTỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các hoạt động lớn của địa phương tạo diện mạo mới cho đô thị trong dịp năm mới. Chú trọng tuyên truyền nhân dân tham gia thực hiện tốt các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng; Tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Nắm bắt tư tưởng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tái định cư cho người dân thôn Bản Bung, xã Dương Quang; Có văn bản tham mưu UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo đối với các địa điểm đền, chùa còn vướng mắc về hoạt động quản lý./.