Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7/2022

Sáng ngày 07/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 7/ 2022 tại 1.749 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 03 điểm cầu Trung ương gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, 51 điểm cầu cấp tỉnh, 328 điểm cầu cấp huyện, 1.367 điểm cầu cấp xã với trên 48.000 đại biểu tham dự, nhằm cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên ở cơ sở.

Đại biểu dự các điểm cầu có báo cáo viên Trung ương, các Vụ, đơn vị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Cục Tuyên huấn Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân, Cục công tác Đảng, công tác chính trị Bộ Công an; Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Tỉnh ủy Hòa Bình, yên Bái, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Binh Bình, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An và đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy một số tập đoàn, tổng công ty.

Điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn có các đồng chí: Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể thành phố; Báo cáo viên cấp thành phố, báo cáo viên các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Cán bộ, đảng viên các chi bộ: Cơ quan Thành ủy, Văn phòng HĐND-UBND, Dân vận, Tài nguyên môi trường, Tài chính – Kinh tế, Quản lý đô thị, Giáo dục và đào tạo thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thông tin chuyên đề “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”; đồng chí Đỗ Thành Chung –Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế Quốc gia Bộ Kế hoạch & Đầu tư  thông tin chuyên đề “Tình hình kinh tế -xã hội của nước ta 06 tháng đầu năm; dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 06 tháng cuối năm 2022.” Đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền và kết luận hội nghị./.

Triệu Biển